Hỏi đápCho mình hỏi ngoài bình sữa Dr Brown cổ rộng ra thì bên shop còn bán bình nào cổ rộng nữa không ?
KunKun hỏi 4 năm trước
Đánh giá

Cho mình hỏi ngoài bình sữa Dr Brown cổ rộng ra thì bên shop còn bán bình nào cổ rộng nữa không ?