Bình Lọc Nước Uống Trực Tiếp Cao Cấp Hưng Long Onemom 15L

177.000 

Bình lọc nước uống trực tiếp cao cấp Onemom có Kết cấu trụ lọc tinh gồm 5 tầng, bao gồm các loại than hoạt tính với mỗi tầng tương ứng với chức năng khác nhau nhằm khử sạch các độc tố có trong nước.

Bình Lọc Nước Uống Trực Tiếp Cao Cấp Hưng Long Onemom 15L

177.000 

Đặt hàng nhanh